ชื่อ - นามสกุล :นายจักรกริช งานดี
ตำแหน่ง :ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเภทกรรมการ : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
FB :
Line ID :