ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุณิสา จำปาด๊ะ
ตำแหน่ง :ครูอัตราจ้าง
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ที่อยู่ :
Telephone :062-071474
Email :Sunisa14748@gmail.com