ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเสาวณิต ชาญณรงค์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :