ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐธิดา ดวงสมร
ตำแหน่ง :ครู คศ.1
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานแผนงานฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :