ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจิรภิญญา เกียรติภริพัฒน์
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
หน้าที่หลัก :ผู้บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
Telephone :076473101
Email :tngwschool2516@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้อำนวยการ