ชื่อ - นามสกุล :นายพรศักดิ์ ทวีรส
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :21 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
Telephone :
Email :