ชื่อ - นามสกุล :นายพรศักดิ์ ทวีรส
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :21 หมู่ 5 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130
Telephone :
Email :