[ Tanakxrn ]
ชื่อ-นามสกุล : 
ธนกร บุญยัษเฐียร
ชื่อเล่น : 
โอม
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
27/12/2551
อายุ : 
เพศ : 
E-mail : 
nongom3110@gmail.com  
ที่อยู่ : 
อำเภอ : 
จังหวัด : 
พังงา
รหัสไปรษณีย์ : 
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
การศึกษา :